Những tiện ích dành cho Quý bà con, cô, bác khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy

1. Hiện tại phòng khám Bệnh viện Chợ Rẫy phục vụ wifi miễn phí. Mời cô bác kết nối wifi.
Tên wifi: PK CHO RAY


2. Bệnh viện Chợ Rẫy áp dụng thẻ đăng ký và tạm ứng tiền trong quy trình khám chữa bệnh. Cô bác tạm ứng tiền một lần trong suốt quy trình, sẽ giảm thời gian chờ đợi và không bị kẻ gian móc túi.


3. Bệnh viện Chợ Rẫy cam kết số tiền cô bác tạm ứng vào thẻ sẽ được bảo mật và an toàn. Cô bác có thể nhận lại số tiền dư sau khi hoàn thành quy trình khám bệnh.


4. Bệnh viện Chợ Rẫy cam kết bảo toàn và bồi hoàn số tiền người bệnh tạm ứng vào thẻ đăng ký nếu bị mất.


5. Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai phần mềm “Đăng ký khám bệnh trực tuyến tại Bệnh viện Chợ Rẫy”. Cô bác dễ dàng đặt lịch khám bệnh, không mất thời gian chờ đợi và có thể tra cứu kết quả khám chữa bệnh trực tuyến qua phần mềm.


Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn