Tổ chức cho các Cháu Thiếu niên đi tham quan giáo dục truyền thống
Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, BCH Công đoàn BV Chợ Rẫy tổ chức cho các Cháu Thiếu niên (độ tuổi 8 đến 15 tuổi) đi tham quan giáo dục truyền thống vào 2 ngày 19/6 và 03/7/2015. Các cháu được đi tham quan Nhà bảo tàng Hồ Chí Minh tại Tp Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Dinh Thống Nhất, nhà Bảo Tàng chứng tích chiến tranh và sinh hoạt tại Công viên nước Đầm Sen.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, BCH Công đoàn BV Chợ Rẫy tổ chức cho các Cháu Thiếu niên (độ tuổi 8 đến 15 tuổi) đi tham quan giáo dục truyền thống vào 2 ngày 19/6 và 03/7/2015. Các cháu được  đi tham quan Nhà bảo tàng Hồ Chí Minh tại Tp Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Dinh Thống Nhất, nhà Bảo Tàng chứng tích chiến tranh và sinh hoạt tại Công viên nước Đầm Sen.

Vài hình ảnh của các Cháu trong ngày 19/6/2015

Các Tin Khác