Trong tháng 10/2017 Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận và chuyển giao đến địa chỉ cần giúp đỡ.
Danh sách Tấm lòng vàng tháng 10 năm 2017
Các Tin Khác