Bệnh nhân Trần Thanh Tài, Sinh năm 1992
Thông tin bệnh nhân
Các Tin Khác