Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến và công tác giảm tải bệnh viện năm 2017 - Kế hoạch năm 2018
 

Sáng ngày 17/01/2018, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn – Giám Đốc bệnh viện đã khai mạc Hội Nghị tổng kết công tác Chỉ đạo tuyến và công tác giảm tải bệnh viện năm 2017 - kế hoạch trong năm 2018. Hội nghị đã diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn – Giám  Đốc bệnh viện và PGS.TS. Trần Quyết Tiến – PGĐ bệnh viện, cùng với sự tham dự của các trưởng, phó khoa, phòng của bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Giám Đốc bệnh viện phát biểu khai mạc hội nghị

 

PGS.TS. Trần Quyết Tiến, Phó giám đốc BV chủ tọa buổi thảo luận

 

Hội nghị diễn ra với phần báo cáo kết quả công tác Chỉ đạo tuyến, đề án 1816, đề án bệnh viện vệ tinh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 – BS. CKII Nguyễn Thành Hưng – Trưởng phòng CĐT; Kết quả thanh quyết toán của các gói chuyển giao kỹ thuật năm 2017 – ThS. Tôn Văn Tài – Phó phòng TCKT; và kết quả công tác hợp tác giảm tải bệnh viện năm 2017 – BS. CKII Phạm Thanh Việt – Trưởng phòng KHTH.

BSCKII. Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến báo cáo công tác Chỉ đạo tuyến

 

Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện đúng tiến độ kế hoạch năm 2017 và đạt hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo tuyến, Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh. Nâng cao chất lương chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới, từng bước giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Kế hoạch năm 2018, BVCR tiếp tục đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho 20 Bệnh viện tinh theo Đề án Bệnh viện vệ tinh, 05 bệnh viện tuyến dưới theo Đề án 1816 và tổ chức 15 lớp đào tạo chỉ đạo tuyến để cập nhật kiến thức chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới.

BSCKII. Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cáo công tác giảm tải bệnh viện

 

Công tác hợp tác giảm tải chống nằm ghép năm 2017 được thực hiện tại 13 bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, góp phần giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân tại BVCR, tình trạng BN nằm ghép từng bước được giải quyết.

ThS. Tôn Văn Tài, Phó phòng Tài chính kế toán

báo cáo kết quả công tác thanh quyết toán các gói kỹ thuật

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHỈ ĐẠO TUYẾN

Các Tin Khác