Bệnh viện Chợ Rẫy phát động chiến dịch “Bảo vệ sự sống: Hãy vệ sinh tay”

Ngày 4/5/2018, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phát động vệ sinh tay trong toàn BV hưởng ứng chiến dịch “Bảo vệ sự sống, hãy vệ sinh tay” của Tổ chức y tế thế giới.


Trong lễ phát động chiến dịch, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các khoa phòng cùng ký cam kết (1) tăng cường trang bị đầy đủ phương tiện và cải thiện cơ sở vật chất để giúp tăng tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế nhằm tăng cường sự tuân thủ vệ sinh tay trong nhân viên y tế, (2) áp dụng các hướng dẫn và chiến lược của Bộ Y tế Việt Nam và WHO về thực hành vệ sinh tay nhằm giảm thiểu nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, (3) tăng cường các hoạt động giáo dục ý thức vệ sinh tay cho người bệnh, người nhà người bệnh để họ cùng tham gia, nhằm thúc đẩy ý thức và đồng hành vệ sinh tay.

Cũng trong lễ phát động này, Ban Giám đốc BV Chợ Rẫy đã trao giải thưởng như sau.

Giải khoa phòng có tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay cao nhất trong năm ở cả hai nhóm bác sĩ và điều dưỡng: Khoa Hồi sức Cấp cứu khu D (giải nhất), khoa Bệnh Nhiệt đới (giải nhì), và khoa Hồi sức Cấp cứu (giải ba). 

Giải khoa duy trì tỷ lệ tuân thủ rửa tay cao nhất trong nhiều năm: Khoa Nội tổng quát 9B1 (giải nhất).

Giải khoa có tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay tăng nhiều nhất ở hai nhóm bác sĩ và điều dưỡng: khoa Giảm đau (giải nhất), Khoa Nội tổng quát 10B1 (giải nhì) và Khoa Nội thần kinh 9B3 (giải ba).

Giải poster : Khoa Nội tiết (giải nhất), Khoa Sinh hóa (giải nhì) và Khoa Nội Tiêu hóa (giải ba).

Giải khoa tích cực hưởng ứng phong trào: Khoa Khám Xuất cảnh (giải nhất),   Phòng Tổ chức (giải nhì) và Khoa Gây mê Hồi sức (giải ba).

Đặc biệt, tiết mục nhảy flashmob cuối chương trình do hơn 120 nhân viên y tế bệnh viện biểu diễn được mọi người cổ vũ nồng nhiệt nhất.


Tiết mục nhảy Flashmob BV Chợ Rẫy

Các Tin Khác