Cán bộ công đoàn BV Chợ Rẫy Họp mặt nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Cán bộ công đoàn BV Chợ Rẫy họp mặt nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, để cùng ôn lại truyền thống Công đoàn ngành và chia sẻ kinh nghiệm giúp công tác Công đoàn BV Chợ Rẫy ngày càng lớn mạnh.

Các Tin Khác