Trong tháng 09/2018 Phòng Công tác Xã hội – BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận và chuyển giao đến địa chỉ cần giúp đỡ.
Danh sách tấm lòng vàng tháng 9/2018
Các Tin Khác