Trong tháng 12/2018 Phòng Công tác Xã hội – BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận và chuyển giao đến địa chỉ cần giúp đỡ.
Danh sách Tấm lòng vàng tháng 12/2018
Các Tin Khác