Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức tập huấn xây dựng quy trình lâm sàng (Clinical Pathways)
Quy trình lâm sàng là một mô hình bệnh án có định hướng quá trình điều trị, chăm sóc được chuẩn hóa theo thời gian. Ngoài ra, quy trình lâm sàng còn là một công cụ giúp cải tiến chất lượng chăm sóc, điều trị và bảo đảm an toàn người bệnh.

Được sự hỗ trợ của TS.BS Machida Jiro, Phó Giám đốc bệnh viện Saisekai Kumamoto, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quy trình lâm sàng thế giới, bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức tập huấn xây dựng Quy trình lâm sàng từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 3 năm 2019.

Tham dự tập huấn là lãnh đạo các đơn vị, thành viên nhóm Xây dựng quy trình lâm sàng và nhóm Hỗ trợ chuyên môn của bệnh viện Chợ Rẫy


PGS.TS Phạm Thị Ngọc Thảo tiếp đón và chụp hình lưu niệm với TS.BS Machida Jiro

Bệnh viện Saisekei Kumamoto thuộc tỉnh Kumamoto, Nhật Bản là một trong những bệnh viện đầu tiên trên thế giới áp dụng quy trình lâm sàng. Sau hơn 20 năm xây dựng và áp dụng, quy trình lâm sàng đã chứng minh được hiệu quả và là một mô hình phối hợp đa chuyên ngành trong chăm sóc và điều trị. Ngoài ra, quy trình lâm sàng còn là một bước chuyển tiếp để triển khai bệnh án điện tử trong thời gian tới


TS.BS Machida Jiro thuyết trình về cách xây dựng và đánh giá quy trình lâm sàng


Các Tin Khác