Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Công trình cải tạo, sửa chữa nâng cấp hệ thống điện, âm thanh, cáp hội trường A; hội trường A1, A2 của BV Chợ Rẫy
Nội dung thông báo
Các Tin Khác