Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp phim lần 1 năm 2019 thuộc gói thầu Gói 2: Phim gồm 08 danh mục bằng hình thức đấu thầu rộng rãi của Bệnh viện Chợ Rẫy


- Tên gói thầu: Gói 2: Phim gồm 08 danh mục (07 sản phẩm thuộc 07 mục mời thầu)
- Số nhà thầu trúng thầu: 04 nhà thầu
- Số danh mục không có nhà thầu tham dự: 01 mục mời thầu
Các Tin Khác
erotik film
ankara escort ankara escort bayan
rolex replica
izmir escort