Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bông băng, gạc lần 1 năm 2019 thuộc gói thầu Gói 1: Bông băng, gạc, gồm 143 danh mục
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bông băng, gạc lần 1 năm 2019 thuộc gói thầu Gói 1: Bông băng, gạc, gồm 143 danh mục bằng hình thức đấu thầu rộng rãi từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy
Các Tin Khác
erotik film
ankara escort ankara escort bayan