Bệnh viện Chợ Rẫy cam kết giảm thiểu chất thải nhựa

Theo thống kê của Ủy ban Châu Âu, ước tính khoảng 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã sản xuất đến năm 2018. Hằng năm, tổng cộng khoảng 4,8 – 12,7 triệu tấn chất thải nhựa xả vào đại dương. Hơn 1 nửa trong số này đến từ các nước Đông Á, trong đó có Việt Nam. Trong quá trình khám chữa bệnh, các cơ sở y tế cũng phát sinh chất thải nhựa. Bộ trưởng Bộ y tế đã có chỉ thị số 08/CT – BYT về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Nhiều bệnh viện đã quyết liệt hơn trong việc thực hiện vấn đề này, trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Các Tin Khác
erotik film
ankara escort ankara escort bayan