Phòng Trang Thiết Bị Y Tế

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: ThS.KS.Huỳnh Hữu Pho

 

Phó trưởng phòng
ThS. Trương Ngọc Hương

Phó trưởng phòng
KS. Phạm Minh Tuấn

 

 

Tập thể Phòng Trang Thiết Bị Y Tế

- Tổng số nhân sự: 24 nhân viên

2. Chức năng - Nhiệm vụ (Theo Quy chế quy định)

- Phòng Trang thiết bị y tế là Phòng chức năng chịu sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, y dụng cụ và vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
  • Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa, và tổ chức thanh lý tài sản thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước
  • Xây dựng phương án quy trình duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế
  • Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền
  • Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện
  • Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
  • Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước
  • Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư – thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình Giám đốc
  • Tổ chức hướng dẫn bảo dưỡng hàng ngày và hướng dẫn sử dụng thiết bị cho người sử dụng và người sử dụng mới trong bệnh viện
  • Đào tạo về quản lý, bảo dưỡng, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế cho nhân viên kỹ thuật của các Bệnh viện tuyến trước, và sinh viên các trường đến thực tập.

3. Thành tựu đạt được:

- Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc của Giám đốc Bệnh viện năm 2015, 2016, 2017 và 2018.

- Bằng khen Tập thể có nhiều thành tích trong công tác ghép tạng.

- Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Y tế năm 2017.

- Bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các năm 2015, 206, 2017 và năm 2018.

4. Định hướng phát triển:

- Ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành quản lý trang thiết bị vật tư tiêu hao toàn bệnh viện.

- Xây dựng chương trình đào tạo về quản lý bảo dưỡng sử dụng sửa chữa thiết bị y tế.

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn