Phòng Điều dưỡng

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: ThS. ĐD Nguyễn Thị Oanh

Phó phòng: Ths. ĐD Vương Thị Nhật Lệ

Tập thể phòng Điều Dưỡng

- Tổng số nhân sự: 08

  + Lãnh đạo phòng: 01 Trưởng phòng trình độ Thạc sỹ điều dưỡng, 01 Phó trưởng phòng trình độ Thạc sỹ điều dưỡng.

  + 06 nhân viên: 02 Thạc sỹ điều dưỡng làm việc toàn thời gian tại Phòng Điều dưỡng, 02 Thạc sỹ điều dưỡng làm việc kiêm nhiệm, 01 kỹ thuật y trung cấp làm việc kiêm nhiệm, 01 chuyên viên quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị bệnh viện.

2. Chức năng - Nhiệm vụ

- Phòng Điều Dưỡng là phòng chức năng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

  a. Căn cứ kế hoạch hoạt động của bệnh viện, lập kế hoạch công tác điều dưỡng – kỹ thuật y, hộ lý – y công trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

  b. Tổ chức và quản lý công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

  c. Xây dựng, cập nhật các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh trình Hội đồng Điều dưỡng; Hội đồng Khoa học kỹ thuật và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

  d. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ lý - y công thực hiện đúng các nội quy, quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn.

  e. Phối hợp với các khoa/phòng, bộ phận liên quan lập kế hoạch mua sắm y dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh, giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

  f. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, phân công, bố trí đơn vị công tác và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật y, hộ lý - y công.

  g. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

  h. Phối hợp với Trung tâm Đào tạo tổ chức đào tạo liên tục cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho điều dưỡng, kỹ thuật y. Đào tạo thực hành cho học viên điều dưỡng, kỹ thuật y từ các trường, các bệnh viện đến học tập.

  i. Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

  j. Hợp tác trong nước và quốc tế về các lĩnh vực chăm sóc và quản lý điều dưỡng;

3. Thành tựu đạt được:

- Huân chương Lao động hạng Ba - ngày 18/2/2011của Chủ tịch nước.

- Bằng khen cấp Chính phủ - năm 2002; 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen cấp Bộ - năm 2010; 2014; 2015; 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Bằng khen cấp Thành phố - năm 2010 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

- Và nhiều khen thưởng khác

4. Định hướng phát triển:

- Phát triển chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng.

- Phát triển theo hướng điều dưỡng chuyên khoa: HSCC, Cấp cứu, Mắt, Tai mũi họng, Tim mạch; Có những chuyên gia Điều dưỡng trong các lãnh vực: lỗ mở ra da, mổ tim hở, ghép tạng…

- Xây dựng lực lượng chăm sóc tận tâm, chuyên nghiệp và giao tiếp tốt.

- Phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng cả về lượng và chất nhằm đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của xã hội, theo tiêu chuẩn công nhận lẫn nhau của  Hiệp hội điều dưỡng Đông Nam Á và Thế giới.

- Phát triển công nghệ thông tin trong quản lý điều dưỡng.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

"Mục đích là nâng cao chất lượng chăm sóc, thay đổi phong cách phục vụ hướng đến sự hài lòng cho người bệnh"

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn