Kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2020

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao của Hệ thống phẫu thuật nội soi bằng Robot" của BV Chợ Rẫy theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả đầu thầu rộng rãi trong nước cho gói thầu mua sắm vật tư, phụ kiện sửa chữa Máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T. Hệ thống DSA 1 bình diện treo trần và Hệ thống chụp CT Scanner 16 lát cắt bằng nguồi thu dịch vụ y tế của BV Chợ Rẫy.

Các Tin Khác