Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho Trung tâm Truyền máu và gói thầu Khí Y tế năm 2020

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu và Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, gói thầu: "Cung cấp Khí y tế sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2020-2021"


2. Kết quả lựa chọn nhà thầu và Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, gói thầu: "Cung cấp các mặt hàng ăn uống tại chổ và quà tặng cho người hiến máu tình nguyện sử dụng trong năm 2020 tại Trung Tâm truyền máu Chợ Rẫy"

Các Tin Khác