Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 02 máy thở do công ty CP Vĩnh Hoàn trao tặng

Bệnh viện Chợ Rẫy trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã trao tặng 02 máy thở trị giá 894 triệu đồng vào ngày 17/07/2020, chung tay và đồng hành cùng Bệnh viện Chợ Rẫy trong cuộc chiến chống COVID-19.

Các Tin Khác