Quyết định về việc tạm thời ban hành mức thu dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm "Virus Real Time PCR [COVID-19] theo hình thức gộp mẫu tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Nội dung Quyết định số 2587/QĐ-BVCR
Các Tin Khác