Công ty Cổ phần Khai Anh Bình Thuận tiêp tục hỗ trợ Bệnh viện Chợ Rẫy 2 tỉ đồng, chung tay phòng chống dịch COVID-19

      Bệnh viện Chợ Rẫy trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Khai Anh Bình Thuận đã hỗ trợ bệnh viện số tiền 2 tỉ đồng vào ngày 22/7/2021, chung tay cùng bệnh viện trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.


      Được biết, đây là đơn vị thường xuyên gắn bó với các hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

     Mới đây, vào ngày 22/6/2021, Công ty Cổ phần Khai Anh Bình Thuận đã đến hỗ trợ Bệnh viện Chợ Rẫy 2 tỉ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện.


      Và cách đây hơn một năm, vào ngày 7/4/2020, Công ty Cổ phần Khai Anh Bình Thuận cũng đã trao tặng Bệnh viện Chợ Rẫy 2 máy thở hiện đại nhằm phục việc điều trị những bệnh nhân COVID-19.

Các Tin Khác