Tín hiệu lạc quan từ…những phòng bệnh trống vắng

Hiện tại, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực so với những thời điểm căng thẳng trước đây. Số lượng bệnh nhân nhập viện, đặc biệt là số lượng bệnh nhân nặng và nguy kịch đã giảm sâu so với trước.Những tín hiệu lạc quan được thể hiện rõ qua việc nhiều khoa của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 "được" ghép lại để tiếp tục hoạt động.


Ngoài khoa ICU 2A vẫn duy trì tiếp nhận bệnh nhân nặng và nguy kịch, các khoa khác như khoa 4A chuyển xuống hoạt động tại ICU 2B; các khoa 9A, 5A, 7B đều "giải thể", chuyển bệnh nhân đang điều trị xuống khoa 8A, 7A và 5A…

Và có lẽ một trong những tín hiệu đáng mừng nhất là khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thường ở trong tình trạng “ế” bệnh nhân.


Các Tin Khác