Hội thảo triển khai Hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược
Sau hơn 02 năm chuẩn bị, biên tập, Hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược đã được Bộ Y tế chính thức ban hành ngày 01/06/2015

Sau hơn 02 năm chuẩn bị, biên tập, Hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược đã được Bộ Y tế chính thức ban hành ngày 01/06/2015. Đây là tài liệu chuyên môn hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật về cảnh giác dược cũng như hướng dẫn thực hành cho cán bộ, nhân viên y tế và người dân về cách thức thu thập, báo cáo phản ứng bất lợi của thuốc (ADR).

Ngày 26/06/2015 Trung tâm DI&ADR TP.HCM – Bệnh viện Chợ Rẫy, với sự chỉ đạo của Cục Quản lý dược và Trung tâm DI&ADR quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai Hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược cho hơn 60 đại biểu làm công tác cảnh giác dược đến từ 32 tỉnh/thành phía Nam và 13 công ty kinh doanh dược có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã được chia sẻ kinh nghiệm hoạt động cảnh giác dược của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Chợ Rẫy và Công ty Prizer, cũng như thảo luận về cách thức để triển khai Hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược trong thời gian tới.

 

Các Tin Khác