Lớp đào tạo Cảnh giác dược tại bệnh viện Nhi Đồng 1
Ngày 13-16/06/2017 Trung tâm DI&ADR khu vực Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức 04 lớp đào tạo Cảnh giác dược tại bệnh viện Nhi Đồng 1

Ngày 13-16/06/2017 Trung tâm DI&ADR khu vực Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức 04 lớp đào tạo Cảnh giác dược tại bệnh viện Nhi Đồng 1 nhằm hỗ trợ tăng cường hoạt động cảnh giác dược an toàn trong sử dụng thuốc.

754 học viên là Bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng của bệnh viện Nhi đồng 1 đã tham gia lớp đào tạo. Các bài giảng trong chương trình bao gồm

-         Tương tác thuốc và vai trò của người điều dưỡng

-         Sử dụng thuốc đường tiêm

-         Tương kị trong thuốc tiêm

Xem file

Các Tin Khác