Các hoạt động hiến máu và tiểu cầu tại trung tâm truyền máu
Trung bình mỗi tháng trung tâm truyền máu chiết tách được 500-600 kit tiểu cầu. Ngoài ra còn tổ chức hiến tiểu cầu cho học sinh sinh viên các trường đại học

1. Các hoạt động hiến máu và tiểu cầu tại trung tâm truyền máu:

- Trung bình mỗi tháng trung tâm truyền máu chiết tách được 500-600 kit tiểu cầu. Ngoài ra còn tổ chức hiến tiểu cầu cho học sinh sinh viên các trường đại học và hiến tập trung vào ngày thứ bảy mỗi tháng hai lần cho các nhóm tình nguyện. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng tiểu cầu của bệnh viện và các tỉnh miền Đông Nam Bộ ngày càng cao nên cần phát triển hơn nữa lực lượng người hiến tình nguyện từ các cơ quan trường học.

- Một vài hình ảnh về việc hiến tiểu cầu:

Các Tin Khác