Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 4198881


 


   


- Phòng Thương hiệu & Quan hệ công chúng, Đơn vị Đối ngoại - Tiếp thị

Trưởng Phòng Thương hiệu Quan hệ Công chúng:
CN. Cao Thị Minh Hương

Phụ trách Đơn vị Đối ngoại - Tiếp thị:
TS. BS. Huỳnh Kim Phượng

Chức năng - Nhiệm vụ:
- Tuyên truyền, phát triển thương hiệu Bệnh viện Chợ Rẫy
- Xây dựng mối quan hệ giữa Bệnh viện Chợ Rẫy với các tổ chức, tập đoàn y tế trong ngoài nước, các cơ quan thông tấn…
- Phối hợp cùng các Khoa/Phòng chuyển tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý