Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 4198887


 


   


Thông báo về việc tham gia tuyển chọn đề tài Khoa học - Công nghệ năm 2011

 

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Trung tâm ĐT&CĐT                                    Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 14 tháng 04 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v Tham gia tuyển chọn đề tài Khoa học- Công nghệ năm 2011)

 

Theo công văn số 1353/BYT-K2ĐT ngày 18/03/2011 của Bộ Y Tế về việc Tham gia dự tuyển đề tài Khoa học- Công nghệ năm 2011.Chúng tôi gửi đến các Khoa, Phòng danh mục các đề tài, các yêu cầu về hồ sơ, điều kiện tham gia tuyển chọn.

Đề nghị gửi về Phòng NCKH thuộc Trung tâm ĐT&CĐT bệnh viện Chợ Rẫy hạn chót vào ngày 25/04/2011. Mọi thắc mắc xin liên hệ BS.Ánh, số máy 411.

Trân trọng thông báo.

 

   Giám đốc Trung tâm ĐT&CĐT

Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

    PGS. TS. Trần Minh Trường

   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý