Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 4198885


 


   


Về việc tham gia dự tuyển đề tài NCKH và Công nghệ năm 2012

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
TTĐT&CĐT-NCKH
________

V/v tham gia dự tuyển đề tài NCKH và CN năm 2012

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Ngày 01 tháng 06 năm 2011

THÔNG BÁO  

Kính gửi: CÁC KHOA - PHÒNG

             Theo tinh thần công văn số: 395/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học Công nghệ Môi trường gửi cho bệnh viện Chợ Rẫy về việc xét tuyển các đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2012.

            Phòng Nghiên cứu Khoa học bệnh viện Chợ Rẫy thông báo đến các khoa, phòng mục tiêu, nội dung và các mẫu có liên quan (mẫu Tóm tắt hoạt động KHCN của BV sẽ do phòng NCKH chịu trách nhiệm).

Đề nghị các Bác sĩ và các khoa có ý định tham gia nộp cho phòng NCKH hồ sơ. Hạn chót đến hết ngày 22/07/2011 để chúng tôi còn hoàn tất thủ tục và kịp thời nộp về Sở KHCN.

Toàn bộ thông báo này và mẫu đăng ký đề tài xin truy cập theo địa chỉ www.choray.vn

 Mọi vấn đề liên quan xin liên hệ phòng NCKH số máy 411.

 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐT & CĐT
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
PGS. TS TRẦN MINH TRƯỜNG

   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý