Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 4198882


 


   


- Phòng Công nghệ thông tin

Trưởng phòng:    ThS. KS. Lê Thanh Chương

Nhân sự: 07
- KS CNTT: 05
- KSCĐ. CNTT: 01
- Cán sự: 01

Quyết định thành lập phòng Công nghệ thông tin của bệnh viện Chợ Rẫy trên cơ sở bộ phận Công nghệ thông tin thuộc phòng Kế hoạch Tổng hợp từ ngày 15/07/2010

Chức năng và nhiệm vụ:

  • Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình Ban Giám Đốc phê duyệt;
  • Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt
  • Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị;
  • Quản lý, duy trì hoạt động ỗn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và các đơn vị có liên quan;
  • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị;
  • Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

 

   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý