Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 4198884


 


   


- Phòng quản trị

Trưởng phòng: KS. Trần Đấu Chính

Nhân sự: 202
Chức năng - Nhiệm vụ: Bao gồm các tổ chức năng:
Cung cấp vật tư sửa chữa, điện, nước, cơ khí - hồ - sơn- mộc, mua sắm tài sản thiết bị, cung cấp oxy, tổng đài, thang máy, giữ xe, cây cảnh, công xa, giao nhận đồ vải cho các khoa, phòng, lầu, trại.

Đơn vị quản lý dự án:

Nhân sự: 4


Chức năng - Nhiệm vụ: Quản lý, lưu trữ hồ sơ, thủ tục, theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo để đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện của các dự án thuộc tất cả các lĩnh vực hoạt động của bệnh viện.

   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý