Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 3988074


 


   


- Trang thiết bị y tế

Trưởng phòng:  CN. Huỳnh Hữu Pho

Chức năng - Nhiệm vụ:

 

- Tư vấn mua sắm, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị y tế

 

 

- Xây dựng kế hoạch trang bị ngắn hạn, dài hạn

 

 

- Đánh giá hiệu quả khai thác trang thiết bị

 

 

- Kiểm kê, đánh giá tình trạng hoạt động trang thiết bị y tế

 

- Xây dựng chương trình vận hành, nội quy bảo trì trang thiết bị y tế.

   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý