Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 4107430


 


   


- Phòng Hành chính

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trung Sơn
- Phó phòng:              CN Nguyễn Quốc Bình 

Ngày thành lập: 14/03/2011 trên cơ sở tách ra từ phòng Tổ chức Hành chính.

1. Nhân sự năm 2013:
18 nhân viên; Sau đại học: 01; Đại học: 05; Cao đẳng: 01; Trung cấp: 04; Ngạch khác: 07

2. Chức năng:
Phòng Hành chính là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về các lĩnh vực: hành chính, pháp chế, văn thư, lưu trữ, thư ký văn phòng, hoạt động đối ngoại và tổng đài điện thoại.

3. Nhiệm vụ:
- Công tác văn phòng Giám đốc, công tác thư ký cho Ban Giám đốc, công tác phục vụ tiếp khách của Lãnh đạo bệnh viện.
- Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý sử dụng con dấu của Bệnh viện Chợ Rẫy.
- Công tác pháp chế, Thanh tra của Thủ trưởng.
- Công tác báo chí, phục vụ đối ngoại, truyền thông, phát ngôn.
- Công tác tổng đài điện đoại.
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.

4. Bộ phận chuyên môn trực thuôc:
 - Tổ Văn phòng Giám đốc
 - Tổ Văn thư, lưu trữ
 - Tổ Tổng đài
 - Thương hiệu & Quan hệ công chúng (báo chí).

5. Những thành tích đạt được:
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 27/03/2012 tặng Tập thể phòng Hành chính đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2011.
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 02/05/2012 tặng năm 2011.

 

   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý