Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 4198883


 


   


- Đơn vị An toàn vệ sinh lao động - Bức xạ

Trưởng đơn vị:  ThS. KS. Nguyễn Tấn Châu
Chức năng - Nhiệm vụ:

  • Đảm nhận trách nhiệm an toàn VSLĐ - bức xạ tại Bệnh viện Chợ Rẫy theo quy định của pháp luật
  • Lập kế hoạch an toàn VSLĐ - bức xạ để quản lý, tổ chức thực hiện, cập nhật thông tin, trang bị, phòng chống và khắc phục sự cố theo quy định của pháp luật
  • Triển khai thực hiện các tiêu chuẩn an toàn VSLĐ - bức xạ ở tất cả các đơn vị khoa, phòng liên quan, đảm bảo các yêu cầu an toàn VSLĐ - bức xạ theo quy định đối với người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân viên trực tiếp làm việc.

 

   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý