Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 4107426


 


   


- Phòng điều dưỡng

Trưởng phòng: ThS. ĐD. Nguyễn Thị Oanh

Chức năng nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Hoạt động chuyên môn:

 • Tổ chức và quản lý công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
 • Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện của lực lượng chăm sóc.
 • Xây dựng quy trình thủ tục hành chính, quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh cho lực lượng chăm sóc.
 • Tổ chức thi tay nghề Điều Dưỡng – Kỹ Thuật viên hàng năm.
 • Nâng cao kiến thức và kỹ năng trong chăm sóc, giao tiếp và nâng cao Y đức cho lực lượng chăm sóc.
 • Huấn luyện và chỉ đạo tuyến trong lãnh vực chăm sóc người bệnh.
 • Nghiên cứu khoa học Điều Dưỡng.
 • Tổ chức hội thảo Điều Dưỡng.
 • Hợp tác trong nước và quốc tế trong lãnh vực chăm sóc và quản lý điều dưỡng.
 • Tham gia các hoạt động xã hội.

 Hướng phát triển

 • Có những chuyên gia Điều dưỡng trong các lãnh vực: lỗ mở ra da, mổ tim hở, ghép tạng…
 • Phát triển chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng.
 • Xây dựng đội ngũ lực lượng chăm sóc vừa hồng vừa chuyên và có kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Phát triển công nghệ thông tin trong quản lý điều dưỡng.
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

Mục đích của chúng tôi là nâng cao chất lượng chăm sóc và đem đến sự hài lòng cho người bệnh.

   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý