Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 4107427


 


   


- Tài chính kế toán

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Nhật Hải

Chức năng - Nhiệm vụ:

  • Tổ chức bộ máy kế toán trong bệnh viện

  • Lập dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính hằng năm

  • Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính của bệnh viện

  • Hướng dẫn, kiểm tra giám sát công tác kế toán

  • Định kỳ lập báo cáo quyết toán, phân tích tình hình hoạt động tài chính của bệnh viện để Ban Giám Đốc đưa ra các quyết định cho hoạt động của bệnh viện

  • Tổ chức quản lý lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán theo qui định

   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý