Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 4107431


 


   


- Kế hoạch tổng hợp

Trưởng phòng:  BS. CKII Phạm Thanh Việt

1. Nhân sự năm 2013:  27 người (Nam: 09;  Nữ: 18)
    - Sau đại học: 03 người
    - Đại học: 08 người
    - Trung học: 16 người

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
    - Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng
    - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện
    - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện

2. Nhiệm vụ:

2.1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.


2.2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

2.3. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn bệnh viện quý và năm.

2.4. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

2.5. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới. 

2.6. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật. 
2.7. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

2.8. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 

2.9. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan lãnh đạo cấp trên. 

2.10. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện. 

2.11. Xây dựng quy trình làm việc cụ thể ở các bộ phận thuộc phòng Kế hoạch Tổng hợp, thực hiện công việc theo khẩu hiệu hành động chung của bệnh viện: “Chất lượng – Văn minh – Hiện đại”

3. Bộ phận chuyên môn trực thuộc:

3.1. Bộ phận Hành chính chuyên môn: 
  + Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
  + Kiểm tra hồ sơ bệnh án xuất viện.
  + Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến liên quan đến chuyên môn của BN, thân nhân.
  + Soạn thảo các văn bản liên quan công tác quản lý chuyên môn.
  + Cấp các giấy tờ liên quan đến chuyên môn.

3.2. Bộ phận Lữu trữ hồ sơ bệnh án: 
   Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo luật khám chữa bệnh và Quy chế bệnh viện.

3.3. Bộ phận Thông kê:
  Thực hiện chế độ báo cáo theo quyết định số 2360/BYT-QĐ ngày 14/11/1997 và công văn hướng dẫn số  1371/KH  ngày 9/3/1998 của BYT.
  + Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
  + Cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

3.4. Bộ phận Y tế cơ quan: 
  Quản lý, theo dõi và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc bệnh viện Chợ rẫy.
 + Tổ chức khám bệnh và điều trị cho nhân viên bệnh viện.

3.5. Nhóm hỗ trợ chuyên môn:
  Giúp Lãnh đạo phòng thực hiện tốt chức năng quản lý, chức năng tham mưu cho Ban giám đốc về công tác chuyên môn của bệnh viện.

4. Những thành tích đạt được: 

4.1. Huân chương lao động hạng III, Chủ tịch nước tặng tập thể phòng Kế hoạch Tổng hợp lao động xuất sắc từ 2010 – 2012.

4.2. Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ tặng tập thể phòng Kế hoạch Tổng hợp đã có nhiều thành tích từ năm 2006-2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

4.3. Bằng khen của Bộ Y tế ngày 11/10/2006 tặng tập thể phòng Kế hoạch tổng hợp đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vu kế hoạch y tế 2005.

4.4. Bằng khen của Bộ Y tế ngày 23/08/2002 tặng tập thể phòng Kế hoạch Tổng hợp có nhiều thành tích thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Y tế 2002. 

4.5. Danh hiệu lao động xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng tập thể phòng Kế hoạch Tổng hợp – Chỉ đạo tuyến đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2008” 

4.6. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tặng tập thể phòng Kế hoạch Tổng hợp – Chỉ đạo tuyến trong công tác khám và điều trị bệnh nhân năm 2009. 

   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý