Trang chủ  | Facbook  | English  | Góp ý  
 
 
 
Untitled Page

Số người truy cập: 4107548


 


   


- Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người

- Video "Lễ đăng ký hiến tặng mô tạng - Hiến xác cho y học tại chùa Giác Ngộ" vào ngày 27/11/2016

- Hiến tạng nhân đạo – từ suy nghĩ đến hành động

- Đại Hội thành lập Hội ghép tạng Việt Nam và Hội Vận động ghép mô-tạng Việt Nam lần thứ I

Hiến tạng cứu người:

-Trực tuyến: Hiến tạng - Cho sự sống hồi sinh - VietNamNet 

- Hiến tạng, cần sự chung tay của cộng đồng (xem thêm Báo NDO)...
- Sống là cho và chết cũng là cho (xem thêm Báo muctim online)...
- Những thân bệnh lay lắt chờ nguồn tạng hiến
(xem thêm Báo Dân trí online)...
- Những số phận thay đổi nhờ ghép tạng (xem thêm Báo Dân trí online)...
- Cần “cởi trói” ngay trong chính sách (xem thêm Báo Dân trí online)...

Tải về Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết

Trưởng đơn vị: TS. BS. Dư Thị Ngọc Thu

Những hiểu biết về hiến tạng

 

 

   Tin nổi bật
Xem tất cả
  Hỏi & đáp  
 
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/NGUOIDANHOI.gif  Đặt câu hỏi
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/SOTRALOI.gif BV Chợ rẫy trả lời
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/dowvb2.gif Tìm kiếm hỏi đáp
 http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/images/vanbanphaply.gif Góp ý