GIÁM SÁT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÂM ĐỒNG
Ngày 14/7/2017 tại BVĐK tỉnh Lâm Đồng, Ban Giám đốc bệnh viện tiếp đoàn công tác của BV Chợ Rẫy gồm các bác sĩ chuyên khoa Thận nhân tạo; do TS.BS. Trần Văn Vũ, Phó phòng Chỉ đạo tuyến làm Trưởng đoàn – đến giám sát việc thực hiện Đề án 1816.

Ngày 14/7/2017 tại BVĐK tỉnh Lâm Đồng, Ban Giám đốc bệnh viện tiếp đoàn công tác của BV Chợ Rẫy gồm các bác sĩ chuyên khoa Thận nhân tạo; do TS.BS. Trần Văn Vũ, Phó phòng Chỉ đạo tuyến làm Trưởng đoàn – đến giám sát việc thực hiện Đề án 1816.

Đề án 1816 của BV Chợ Rẫy thực hiện tại BVĐK tỉnh Lâm Đồng trong 02 năm 2015-2016 thuộc chuyên khoa Thận nhân tạo đã triển khai 02 kỹ thuật: Kỹ thuật đặt catheter cổ hầm để lọc máu dùng trong thận nhân tạo (chuyển giao năm 2015), và kỹ thuật HDF online điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối (chuyển giao năm 2016).

BVĐK tỉnh Lâm Đồng đã áp dụng thường xuyên các kỹ thuật chuyển giao cho các bệnh nhân đang lọc máu tại bệnh viện. Kết quả bước đầu bệnh viện đã áp dụng thành công kỹ thuật đặt catheter cổ hầm cho 38 bệnh nhân và kỹ thuật HDF online cho 41 bệnh nhân và đến nay chưa có trường hợp nào tai biến.

BVĐK tỉnh Lâm Đồng cơ bản đã áp dụng các kỹ thuật chuyển giao từ BV Chợ Rẫy trong điều trị cho bệnh nhân và bảo đảm tính bền vững sau thực hiện đề án 1816.

Kế hoạch trong những năm tiếp theo BVĐK tỉnh Lâm Đồng đề nghị BV Chợ Rẫy tiếp tục đào tạo và chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 về Thẩm phân phúc mạc và sinh thiết thận. Đoàn giám sát đề án 1816 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN


Các Tin Khác