THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Từ ngày 21/02/2017 đến 21/05/2017 Lớp đào tạo liên tục về hồi sức cấp cứu đã khai giảng nhằm chuẩn hóa, cập nhật kiến thức và kỹ năng hồi sức cấp cứu cho các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy và các đơn vị khác có yêu cầu

Hoạt động đào tạo liên tục.

Từ ngày 21/02/2017 đến 21/05/2017 Lớp đào tạo liên tục về hồi sức cấp cứu đã khai giảng nhằm chuẩn hóa, cập nhật kiến thức và kỹ năng hồi sức cấp cứu cho các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy và các đơn vị khác có yêu cầuĐào tạo giảng viên hướng dẫn thực hành cho điều dưỡng

Lớp đào tạo giảng viên thực hành cho điều dưỡng do phòng đào tạo tổ chức theo chương trình Đào tạo Giảng viên lâm sàng của Bộ Y tế hợp tác cùng tổ chức JICA Nhật Bản biên soạn và được Bộ Y tế Phê duyệt


Cập nhật quan điểm mới trong điều trị một số bệnh tiêu hóa thường gặp


Chương trình đào tạo liên tục chuyên khoa điều trị Ung thư


PHÒNG ĐÀO TẠO


Các Tin Khác