Chiêu sinh các lớp

- Chiêu sinh các lớp nội soi, thời gian học 3-6 tháng, khai giảng 01/06/2018
- Chiêu sinh lớp "Chăm sóc bàn chân đái tháo đường", 4 tuần, từ 14/05/2018 - 11/06/2018
- Chiêu sinh lớp "Điều trị bướu giáp bằng RFA - Vi sóng - Laser", 1 tháng , từ ngày 15/05/2018 đến 15/06/2018
- Chiêu sinh lớp "Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến vú bằng thiết bị sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm", thời gian học 1 tháng , từ 18/06/2018 đến 18/07/2018
Các Tin Khác