Hướng dẫn thực hành siêu âm
Bài học thực hành Hướng dẫn thực hành siêu âm: Hướng dẫn sử dụng máy siêu âm; Hướng dẫn siêu âm thủ thuật; Hướng dẫn siêu âm bụng tổng quát. BSCKII. Lê Thanh Toàn, Khoa Siêu âm- Thăm dò chức năng hướng dẫn. Bài giảng trong chương trình hợp tác BVCR- JICA thực hiện tại BV Chợ Rẫy 2018.

BÀI HỌC TRỰC TUYẾN SIÊU ÂM

BSCKII. Lê Thanh Toàn, Khoa Siêu âm-Thăm dò chức năng, BV. Chợ Rẫy

1. Hướng dẫn sử dụng máy siêu âm

2. Siêu âm hướng dẫn thủ thuật

 3. Hướng dẫn siêu âm bụng tổng quát

Phần 1:


Phần 2:Phần 3:


Các Tin Khác