Quyết định về việc áp dụng định mức và mức thu tiền công dịch vụ lấy mẫu (máu, dịch, ...) tại chỗ thực hiện xét nghiệm phục vụ khám sức khỏe theo yêu cầu ngoài bệnh viện
Nội dung quyết định
Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn