Cung cấp thông tin, báo giá thẩm định giá là tài sản trang thiết bị y tế để thực hiện dự toán mua sắm trang thiết bị BVCR - lần 2 (Số 384/BVCR-TTBYT ngày 08/06/2023)
Số 384/BVCR-TTBYT ngày 08/06/2023
Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn