Quyết định về việc quy định mức giá của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn áp dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Quyết định số 5237/QĐ-BVCR ngày 14/9/2023
Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn