Thông báo về việc áp dụng mức thu dịch vụ KCB theo Thông tư 21/2023/TT-BYT (cho người bệnh không có BHYT) và Thông tư 22/2023/TT-BYT (cho người bệnh có BHYT)
Nội dung thông báo
Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn