TT số 29/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế. Thông tư về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa – Giới hạn liều tiếp xúc cho phép bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.
TT số 29/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế. Thông tư về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa – Giới hạn liều tiếp xúc cho phép bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.
Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn