Thông báo tuyển lao động
Vị trí kỹ thuật viên xét nghiệm, nhân viên thang máy, nhân viên phục vụ TTVS, nhân viên phục vụ (hộ lý - y công), nhân viên bảo vệ.
 Thông báo 
Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn