Hiến tạng nhân đạo
Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người

- Video "Lễ đăng ký hiến tặng mô tạng - Hiến xác cho y học tại chùa Giác Ngộ" vào ngày 27/11/2016

- Hiến tạng nhân đạo – từ suy nghĩ đến hành động

- Đại Hội thành lập Hội ghép tạng Việt Nam và Hội Vận động ghép mô-tạng Việt Nam lần thứ 

Hiến tạng cứu người:

-Trực tuyến: Hiến tạng - Cho sự sống hồi sinh - VietNamNet 

- Hiến tạng, cần sự chung tay của cộng đồng (xem thêm Báo NDO)...
-
Sống là cho và chết cũng là cho (xem thêm Báo muctim online)...
- Những thân bệnh lay lắt chờ nguồn tạng hiến
(xem thêm Báo Dân trí online)...
- Những số phận thay đổi nhờ ghép tạng (xem thêm Báo Dân trí online)...
- Cần “cởi trói” ngay trong chính sách (xem thêm Báo Dân trí online)...

-Tải về Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết


 Trưởng đơn vị: TS. BS. Dư Thị Ngọc Thu Những hiểu biết về hiến tạngCác Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn