Người bệnh vô danh

TTO - Có những người bệnh không tên tuổi, không người thân thích, không địa chỉ liên lạc, từ khi nhập viện đến giây phút nhắm mắt lìa đời đều mang thân phận vô danh. Nhưng tất cả đều không được buông bỏ, đó là mệnh lệnh từ trái tim (Xem thêm)...

Người bệnh vô danh - kỳ 2: Tìm kiếm thân nhân

 TTO - Người bệnh vô danh nhập viện, đồng nghĩa với mọi gánh nặng về chi phí điều trị, chăm sóc, tìm thân nhân, mai táng... được đẩy cho bệnh viện. Việc tìm kiếm thân nhân của họ là một hành trình tìm kiếm gian nan (Xem thêm)...
Các Tin Khác