NĐ số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Bộ Y tế. Thông tư quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 NĐ số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Bộ Y tế.
Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn